A diakónia szeretetszolgálatot jelent. Jézus szolgálatában gyökerezik: „Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét válságul sokakért.” (Mk. 10,45.). A diakónia a mai egyházi nyelvben a rászorultak, betegek, kicsinyek gondozását jelenti. Ez történhet intézményes keretekben: idősek otthona, sérültek intézményei, gyermekotthonok stb., és történhet gyülekezeti keretekben is.
A budafoki gyülekezetben hagyománya van a főállásban is végzett diakóniai szolgálatnak. Demjén István lelkész az igeszolgálatok és a közösségépítés mellett a diakóniát is kiemelt munkaterületnek tartotta. E három nagy munkaág együtt jelentette a gyülekezet missziói munkáját. Ezt a hagyományt elevenítette fel Illés Dávid lelkész, majd 2002-től főállású diakónusa lett a gyülekezetnek. A Presbitérium Diakóniai Bizottságot működtet. Fő munkatársa Fehér István presbiter, vezetője Hatos Katalin presbiter, főállású diakónus.
Diakóniai munkánknak fontos kiegészítője az ún. látogató szolgálat, ahol nem csak a segítségre szorulókat látogatjuk, hanem igyekszünk elérni a gyülekezet minden tagját. A látogatások igen fontosak minden korcsoport számára. Életkori sajátosságok miatt adódnak helyzetek, amikor a személyes megkeresés jelent kapcsolatot a gyülekezettel. A (nem anyagi) problémákkal küzdőknek a szolgálatban részt vevők beszélgetéssel, közös alkalmak szervezésével segítenek. A szolgálat a lelkészi és a lelkigondozói látogatások szervezését egyaránt megkönnyíti.
2016 őszétől újabb csoport került a segítők körébe. Szerveződött az iskolai hitoktatók, az iskolalelkész és a gyülekezeti diakónia segítségével egy „gyermek diakóniai csoport”, ahol önkéntes jelentkezéssel és szülői beleegyezéssel vesznek részt a felső tagozatos gyerekek. Ők főleg helyhez kötött idősekhez „viszik el a világot” gyakori látogatásaikkal.

A sokszínű gyülekezeti szolgálat ellenére, Jézus szavai ma is érvényes, „az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Mt. 9,37). Szeretettel várunk minden testvért, akit Isten elhívott a segítő szolgálatra. Jelentkezni lehet a gyülekezet lelkészeinél vagy diakónusánál.

A 2017-es évről szóló diakóniai beszámoló itt olvasható.

Szolgálatunkért Istené a dicsőség!