Hetente

A bibliaóra gyülekezetünk rendszeres hétközi alkalma. Az alkalmon része a napi ige lelkipásztori magyarázata, a kisközösségben történő megbeszélése, a közös éneklés és a közös imádság. A csoport nyitott, az alkalmakon bárki részt vehet. Vezető: Nagy Péter, lelkész (reformatus@bfok.t-online.hu) Időpont: minden kedden 18.00-19.00 között Helyszín: a gyülekezeti terem vagy az iroda

A speciális bibliaórákat kisgyermekes anyukák és babáik részére tartjuk. Az alkalmon része az ige lelkipásztori magyarázata, a kisközösségben történő megbeszélése, a közös éneklés és a közös imádság. A csoport nyitott, az alkalmakon bárki részt vehet. Vezető: Papp-Tóth Viola, lelkész (papptothviola@gmail.com) Időpont: minden kedden 9.00-10.00 között Helyszín: a toronyszoba (gyermekek részére kialakított része)

A bibliaóra a vasárnapi istentiszteletre reflektáló alkalom. A vasárnapi igehirdetés szolgálata letölthető a honlapon, így a csoport tagjainak módjuk van az újrahallgatásra, ezáltal elmélyülni és továbbgondolni az igei üzenetet. A csoport nyitott, az alkalmakon bárki részt vehet. Vezető: Nagy Péter, lelkész (reformatus@bfok.t-online.hu) Időpont: minden szerdán, 18.00-19.30 között Helyszín: a gyülekezeti terem

A bibliaórára elsősorban nyugdíjasokat várunk. A csoport nyitott, az alkalmakon bárki részt vehet. Vezető: Nagy Péter, lelkész (reformatus@bfok.t-online.hu) Időpont: minden szerdán, 10.00-11.00 között Helyszín: a gyülekezeti terem

Sok éve működő csoport, még Pásztor János lelkészünk reggeli áhítatként kezdeményezte. A reggeli, 8 órai kezdés lehetőséget ad elcsendesedésre az ige körüli közösségben a munkanap kezdetén. A csoport nyitott, bárki csatlakozhat, ha ideje és érdeklődése engedi. A létszám változó (öt-nyolc fő), a téma és az odaszánt idő függvényében. Olyan interaktív az alkalom, melyben bibliai sorozatokat veszünk. A lelkészi bevezető után mindenki hozzáfűzheti a magáét, akár kérdése, akár saját meglátása van. Éneklésre és együtt imádkozásra is sor kerül az alkalmakon. A kiscsoport előnye a személyes közelség, bensőségesség. Várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni, mert szeretnék bővíteni a bibliai ismeretüket, vagy közösségi idetartozásukat és hitüket megélni. Vezető: Nagy Péter, lelkész (reformatus@bfok.t-online.hu) Időpont: minden csütörtökön, 8.00-9.30 között Helyszín: a gyülekezeti terem

Kéthetente

Az interaktív bibliaóra olyan rendhagyó alkalom, amikor a bibliai igéket a csoport együtt fedezi fel. Az alkalmat házi feladat elkészítése előzi meg, ami segít a szöveggel való ismerkedés elmélyülésében. Az alkalmak során a lelkipásztor felvezető magyarázatát követően a lelkipásztor moderálásával a csoport közösen válaszol a készülés alatt felmerülő kérdésekre. Az alkalmakat imaközösséggel zárjuk. A csoport nyitott, az alkalmakon bárki részt vehet. Vezető: Lakatos Enikő, lelkész (lakatoseniko76@gmail.com) Időpont: minden hónap 2. és 4. keddjén, 18.00-19.30 között Helyszín: a gyülekezeti terem

Az Ádám-kör immár nyolcadik éve tartja összejöveteleit a gyülekezet férfitagjai számára. Az Ádám szó nem csak az első férfira utal, akinek leszármazottjai hitbeli értelemben mi magunk is vagyunk, de aki maga sem díszpéldány, bűntelen és kritizálhatatlan nagyság, hanem Isten kegyelméből az, aki, csakúgy, mint mi mindannyian. Az Ádám szó gyűjtőfogalom is, a népet, az emberek közösségét is jelenti. Akiknek szükségük van egymásra. Az Ádám-kör mottója, vezérigéje Pál tanítása az I.Kor 16:13-14-ból: Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! Ez a foglalata mindannak, amit ebben a kéthetente, mindig más tagunknál összegyülekező, így egymást is meglátogató házikörben tenni szeretnénk. Nem a magabiztosaké tehát ez alkalom, akik azt gondolják, hogy már minden az övék, hanem akik tudják, hogy egymásra, és főleg az Ige szavára szorulnak. Nem azoké, akik a hit bajnokainak látják vagy láttatják magukat, hanem akik együtt keresik az igazságot. Nem azoké, akik a „macsó” szerepben teljesednek ki a családban és a munkahelyen, hanem akik keresik a bibliai férfiszerep és szolgálat tartalmát. Nem azoké, akik hatalmasnak, sérthetetlennek tüntetik fel magunkat, hanem akik elvállalják, hogy egymáson és az Igén keresztül erősítésre és erősödésre van szükségük. És azoknak hirdetjük ezeket az alkalmakat, akik komolyan szeretnék venni maguk és felebarátaik számára, hogy együtt, egymással, közösségben, a szeretet egyesítésében, a különbözőségben is Krisztus-egységben van helye és alkalma az evangélium hallgatásának, megértésének és követésének. Mindenkit szeretettel várunk. Vezető: Topolánszky Ákos, lelkész (topolanszky.akos@t-online.hu) Időpont: kéthetente pénteken, 19.00-20.30 között Helyszín: gyülekezeti tagok otthonában