1. Szereztetési ige felolvasása
 2. Rövid igehirdetés
 3. Az Apostoli Hitvallás közös elmondása a gyülekezettel
 4. Nyilatkozat és fogadalomtétel:
  1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
   A szülők, keresztszülők felelete: Akarjuk
  2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
   A szülők, keresztszülők felelete: Ígérjük és fogadjuk.
  3. Kérdés a gyülekezet felé:
   Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék?
   A gyülekezet felelete: Ígérjük.
 5. Lelkipásztor imádsága
 6. Keresztelés
 7. A gyermek megáldása
 8. A gyülekezet áldó éneke