A gyülekezet életében meghatározó ünnepélyes konfirmációt másfél éves felkészülési időszak előzi meg, az általános iskola hatodik vagy hetedik osztályos gyermekei számára. A felkészítő alkalmakon a gyermekek a lelkipásztorral együtt fedezik fel Isten gondviselő szeretetének hatását életükben, valamint megismerik református hitünk tanításait.

A felkészülési időszak a hit alapjainak mélyítése mellett alkalmat nyújt az ifjúsági közösségbe való bekapcsolódásra. Az ifjúsági alkalmak (így a konfirmációs előkészület is) figyelembe veszik az érintettek életkori sajátosságait, lehetőséget adva arra, hogy az ismereten túl lelki-testvéri (baráti) közösség tagjává váljanak.