A gyülekezetünk só és világosság kíván lenni Budafokon, ahová Isten helyezte. Bizonyságtételének tartalma a Krisztusban kapott üdvösség hirdetése, megtapasztalva, hogy növekedése nem öncélú, hanem a Szentlélek hívta szolgálatra. A gyülekezet szeretetközösségben, a „Familia Dei” lelkületével szolgál, mind a gyülekezet tagjai mind az intézményeit igénybevevő családok között.