Szász Lajos
Lelkipásztor
Papp-Tóth Viola
Beoszott lelkész - hitoktató
Iskolalelkész
Jani Lívia
Beosztott lelkész