Lelkipásztor
Beoszott lelkész - hitoktató
Iskolalelkész
Beosztott lelkész