Lelkipásztor
Nyugdíjas lelkész
Beosztott lelkész
Beoszott lelkész - hitoktató
Beosztott lelkész
Iskolalelkész