Lelkipásztor
Nyugdíjas lelkész
Beoszott lelkész - hitoktató
Beosztott lelkész
Iskolalelkész