A gyermekkeresztség alkalmával a szülők és a keresztszülők fogadalmat tesznek a megkeresztelt gyermek nevében, hogy gyermeküket Isten szeretetében nevelik. Ebben az esetben a szülők és a keresztszülők a gyermek helyett döntenek az Istenhez tartozásról.

Így a konfirmáció olyan gyülekezet előtti megerősítés, mely alkalommal a fiatal hitének megvallásával elkötelezi magát a Krisztusban újjászületett életre. Ez alapján a gyülekezet is megerősíti (konfirmálja) az ifjút azzal, hogy a gyülekezet teljes jogú tagjává nyilvánítja, ami magában foglalja az ifjú úrvacsorával élésének felhatalmazását. Így a konfirmációt követő ünnepi úrvacsora a gyülekezeti közösséghez tartozás kinyilvánítása. A konfirmáció tehát a keresztyén élet fontos ünnepi állomása (a keresztséget követően), melyben az ifjú Isten országának szolgálatot vállaló, tevékeny részesévé válik.

Mindez felnőtt korban is megtörténhet, a hitben vállalt keresztyén élet tudatos vállalásával, amikor a keresztség és a konfirmáció együtt fejeződik ki.