Hittantábor 2020-ban

A Budafoki Református Gyülekezet és a Demjén István Református Általános Iskola idén nyáron is szervez Református Hittantábort. A tábor helyszíne idén is a Mátraházi Református Üdülő ahova már sok éve visszajárunk.

A tábor programja elsősorban bibliai történetek játékos, élményt adó feldolgozása, énektanulás hangszeres kísérettel, s emellett minden nap kézműves foglalkozások, túrák, kalandpark, tábortűz és egyéb meglepetések.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 2 turnust szervezünk, melyek korosztályosak:
Alsósok hete: 2020. június 19-24. (péntek-szerda) – jelentkezés az alsós táborba
Felsősök hete: 2020. június 15-19. (hétfő-péntek) – jelentkezés a felsős táborba

Az alsós tábor részvételi díja 36.000 forint, a felsős tábor részvételi díja 30.000 forint. Amennyiben a teljes díj kifizetése problémát jelent, kérjük jelezze hitoktatóinknál! Testvérkedvezmény kérhető az erre való igényt szintén a hitoktatóknál jelezze!

Érdeklődni lehet
– a gyülekezetben:
Szász Lajosnál (ludwig.szasz@gmail.com)
– az iskolában pedig:
Németh Tamásnál (tamas.nemeth26@gmail.com)

Mátraházi nyári iskolai hittantábor 2016

„és légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre…” 2Mózes 34.2

A mátraházi Református Lelkészüdülő és Konferenciaközpont, a Mátra magaslataira épült.

Az Istenhez való „felmenetelt”, Istennel való találkozás lehetőségét és alkalmait hordozza magában. Mi, a  Budapest-Budafoki Református Egyházközség és iskolája, a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola munkatársai, évről évre elhatározzuk, hogy ezen a csodálatos hegyen dicsőítjük Istent, a ránk bízott gyermekekkel együtt.

Dicsőítésünk, változatos formákban történik:  imádkozás, éneklés (hangszer kíséretében), áhitatok, bibliai történetek tanulmányozása,   aranymondás tanulás, szerepjáték, kézműves foglalkozások segítségével. Idei témánk: testrészeinkkel, hogyan tudjuk Isten szavát követni? Salamon király történetéből megtudhattuk, hogyan „JÁRJUNK” a bölcsesség útján?”KEZÜNK” segítségével szeretetteljes tetteket vihetünk véghez, mint az Irgalmas Szamaritánus. „AJKAINK”, az igazság szólására használhatók, nem úgy, mint Ábrahámé, aki Egyiptomban hazudott…Megtanultuk, ha Isten „SZÍVÉVEL” nézzük az embereket, akkor nem a szemünk előtti dolgokat tartjuk fontosnak. Dániel példájából a „TÉRDÜNK” új funkciót kapott, a szüntelen imádkozás, és Istennel való napi kapcsolattartás mint erőforrás, óriási fontosságára hívta fel figyelmünket.
Elsődleges közösség, amely körülveszi hittanosainkat, a szoba. Szobatársai általában a barátai. A kikapcsolódás, személyes beszélgetések, nagy nevetések, és kisebbeknél a mesehallgatás helyszíne.
Tudatos közösségformálásunk másik területe, a gyermekek „családokba” rendezése. Felnőtt családfők vezetésével, naponta kétszer családi áhitat van, ahol a napi programokra, történésekre, bibliai tanítások, saját életünkre alkalmazásának megbeszélésére van lehetőség, közös imával zárva. A színdarab, mely utolsó este kerül bemutatásra, bibliai történetek feldolgozásaként, szintén a család feladata.
Munkatársi áhitataink napunk kezdetén,  a Biblia üzenetével indul, imaközösséggel folytatódik és aktuális program egyeztetéssel zárul. Ezalatt a táborlakók, hangszeres ébresztést kapnak zenész gyermekeinktől, és időt a szoba és önmaguk rendezésére.

Jézus arra tanít bennünket, hogy szeressük egymást! Egymás szeretése, a kimondott „szeretlek” szavunkon kívül, Táborunkban egymás szeretésének számtalan lehetősége van.

„Angyalkázás” elnevezésű játékunk, az odafigyelésről, meglepetésről és öröm ajándékozásáról szól. Résztvevőink első nap kihúznak egy nevet, akinek 5 napon át készítenek kis meglepetéseket. Utolsó nap pedig közösen kitaláljuk,  ki-kinek volt az angyalkája? Készíthettünk kulcstartót, igés kártyákat, csipeszállatkát, karkötőket, gyűrűket.
A kirándulások, túrák is szerves részét képezik táborunk programjának. Első este elmaradhatatlan az éjszakai túra, jó idő esetén pedig a Kékes, vagy Sástó.  Idén a Kocsi múzeumot is megnéztük Parádon.  A  Gyöngyösi Múzeum csodálatos állat-, és növényvilágában is gyönyörködhettünk, végül a  Múzeum parkjában piknikkkel zárult a napunk.
Utolsó este tábortűzzel köszönünk el Mátraházától és egymástól. Énekelünk, beszélgetünk és nézzük a tűz lángjait, visszagondolva szép élményeinkre.
Időről időre „felmegyünk” Mátraházára, Istennek hála, egyre többen. Pedagógusok,lelkészek, teológusok, gyülekezeti munkatársak, ifi vezetők, ifisek, konfirmációra járók, és hittanórán résztvevő iskolások.
Várjuk szeretettel következő tanévünkben is a tartalmas élményekre vágyó gyermekeket hittantáborainkban.

Ábrahám Angéla református hitoktató, vallástanár