Mi a temetés?
Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette, miszerint az ember egyrészt teremtmény, azaz mindenben alá van vetve a teremtett világ törvényeinek, másrészt rendelkezik bizonyos döntési joggal. Az ember tehát visszatükrözhet abból a csodálatos isteni hatalomból, aki megalkotta. Az embert azonban a bűn megrontotta, istenképűsége összetört, de Isten megkönyörült rajta és egyszülött Fiát: Jézus Krisztust adta azért, hogy megváltsa és istenképűségét helyre állítsa. Ezek a tények adják az ember méltóságát.
Az Isten által ilyen méltóságra emelt embernek holta után egyrészt illik megadnunk a végtisztességet, másrészt Isten kegyelme által vigasztaljuk a gyászolókat. A temetési szertartás középpontjában Isten igéje áll, aki Szentlelke erejével vigasztalja a halál rettenetes ténye miatt szenvedő embert.

Hogyan zajlik a temetés bejelentése?
A gyászolók felveszik a kapcsolatot gyülekezetünk valamelyik lelkipásztorával telefonon vagy elektronikus levélben (e-mailben). A személyes bejelentkezést követően időpont egyeztetésre kerül sor, ami után találkoznak a Lelkészi Hivatalban.
A személyes találkozás egyrészt alkalom arra, hogy a hozzátartozók bemutassák az elhunytat a temetési szolgálatot végző lelkipásztornak, másrészt személyes lelkigondozói beszélgetés keretében történő vigasztalás alkalma.

Hogyan történik a temetési szertartás?
A ravatalnál:

 • Apostoli köszöntés
 • Ének
 • Imádság
 • Igeolvasás
 • Igehirdetés
 • Imádság
 • Miatyánk közös elmondása
 • Ének
 • Áldás

A sírnál:

 • Fohász
 • A feltámadás és a keresztyén reménység alapját adó bibliai igék
 • Apostoli Hitvallás közös elmondása
 • Áldás
 • Ének (hantolás alatt)
 • Meghívás istentiszteletre, elköszönés (részvétnyilvánítás megkezdése)

Ez a temetési istentisztelet liturgiája (menete) hagyományos koporsós temetés esetében. Mindez kissé módosulhat más típusú temetkezésnél.

Mi történik a temetés után?
A temetést követő vasárnapi istentiszteleten a szolgálatot végző lelkipásztor kihirdeti az elhunyt nevét és a gyászszertartáson elhangzott bibliai igét, valamint imádkozik a gyászolók Szentlélek általi megvigasztalódásáért.