Mi az úrvacsora?
Az úrvacsora református egyházunk egyik sákramentuma (látható szent jegy, pecsét), ami a gyülekezet közösségében megélt bűnbocsánatra mutató ünnepi cselekmény. Az úrvacsora külső jegyei alapján kenyérrel és borral történik, ami Jézus Krisztus testét és vérét jelzik úgy, hogy a Szentlélek Isten jelenléte által hitben Krisztussal egyesülünk. Mindez titokzatos, mégis valóságos, hitben elkötelezett egyesülést jelöl. Az úrvacsora tartalmi jelentése szerint egyrészt a szent jegyek (kenyér és bor) által egyesülünk az egyház urával: Krisztussal és bűnbocsánat révén Isten szeretet parancsolata alapján folytatjuk megújult életünket, másrészt az úrvacsora Krisztus második visszajövetelére utal.

Hogyan zajlik az úrvacsorás istentisztelet?
Gyülekezetünkben egyházi ünnepeink alkalmával, valamint minden hónap első vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Az úrvacsora liturgiája:

 • Fohász
 • Szereztetési ige (1.Kor. 11,23-26.)
 • Magunk megpróbálása
 • Bűnvalló imádság
 • Apostoli Hitvallás közös, hangos elmondása
 • Úrvacsorai kérdések (amelyekre a gyülekezet hangosan válaszol)
 • Meghívás az Úr asztalához
 • A szent jegyek kiosztása
 • Buzdítás
 • Imádság
 • Úri ima (Miatyánk közös elmondása)
 • Ének
 • Áldás

Az úrvacsorai közösség rendje:
Az istentiszteleten résztvevők meghívást kapnak arra, hogy részt vegyenek az úrvacsorai közösségben. A kenyeret és a bort az úrasztalánál vesszük, így a kivonulás rendje szerint először a templom bejáratától a jobb-, majd a baloldalon elhelyezkedő padsorok indulnak el a szent jegyek felé. A karzatról érkezők a jobb oldali padsorokból kivonulókat követően tudnak becsatlakozni az úrvacsorához kivonuló sorba. Az úrvacsorához érkező sor a templom fala melletti jobboldalon egybefüggő sort alkotva jut el a lelkipásztorhoz, majd az úrvacsora vételét követően a baloldalon lehet visszatérni a helyünkre. Az úrvacsora vétele előtt, illetve azt követően is, elcsendesülve, imádsággal vegyünk részt az alkalmon. Helyünket elfoglalva azonban kapcsolódjunk be a gyülekezeti éneklésbe.