Rólunk

Küldetésünk

A gyülekezetünk só és világosság kíván lenni Budafokon, ahová Isten helyezte. Bizonyságtételének tartalma a Krisztusban kapott üdvösség hirdetése, megtapasztalva, hogy növekedése nem öncélú, hanem a Szentlélek hívta szolgálatra. A gyülekezet szeretetközösségben, a „Familia Dei” lelkületével szolgál, mind a gyülekezet tagjai mind az intézményeit igénybevevő családok között.

Lelkészek

Szász Lajos
Szász Lajos
Vezető lelkész
Papp-Tóth Viola
Papp-Tóth Viola
Beosztott lelkész
Jani Lívia
Jani Lívia
Beosztott lelkész
Szászné Lázár Eszter Csenge
Szászné Lázár Eszter Csenge
Beosztott lelkész
Németh Tamás
Németh Tamás
Iskolalelkész
Szőgyényi-Kovács Henrietta
Szőgyényi-Kovács Henrietta
Iskolalelkész

Presbiterek

Németh Géza
Németh Géza
Gondnok
Cavalloni Gyöngyi
Cavalloni Gyöngyi
Fehér István
Fehér István
Fórizs István
Fórizs István
Fraskóné Hatos Katalin
Fraskóné Hatos Katalin
Gyarmati Imre
Gyarmati Imre
Nagy László
Nagy László
Papp Tamás
Papp Tamás
Szalontay Károly
Szalontay Károly
Gaál Tibor
Gaál Tibor
Pál Sándor
Pál Sándor
Jókai Károly Zoltán
Jókay Károly Zoltán
Kökény Gergely
Kökény Gergely
Pajzs Ágoston
Pajzs Ágoston
Hagymási Marianna
Hagymási Marianna
Szabó Csaba
Szabó Csaba
Gyarmati Krisztina
Gyarmati Krisztina
Simon András
Simon András
Drucza Árpád
Drucza Árpád

Hitoktatók

Ábrahám Angéla
Ábrahám Angéla
Hitoktató
Pajzsné Lévay Réka
Pajzsné Lévay Réka
Hitoktató
Papp-Tóth Viola
Papp-Tóth Viola
Hitoktató
Váradiné Sipos Judit
Váradiné Sipos Judit
Hitoktató
Jani Lívia
Jani Lívia
Beosztott lelkész

Munkatársak

Némethné Pötördi Zsuzsanna
Némethné Pötördi Zsuzsanna
 
Juhászné Szabó Katalin
Juhászné Szabó Katalin
Diakónus

Egyház

Az egyházról sokat beszélnek, olykor negatív felhanggal is, de fontos dolog lenne, hogy arra figyeljünk, amit az egyház önmagáról mond. Az egyház társadalmi képződmény is és egyszerre a hit tárgya is. Az egyházról való gondolkodásunk forrása a Szentírás és a hitvallásos irataink. Ezek a Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (II.H.H.). A HK így mondja: az Úr Jézus Krisztus választja ki az egész emberi nemzetségből az ő gyülekezetét, és azt oltalmazza és megóvja. Én pedig hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és az is maradok. Tehát az egyház a világból elhívottak serege, akik az Ige és a Szentlélek munkája által megismerték Isten szeretetét és kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban. Ő pedig az egyházban, gyülekezetben, közösségben szereti magát kijelenteni az övéinek.

Lehet egyedül is hitre jutni, de tartósan megmaradni nem. A hitre jutott ember állampolgára a hazájának, de kettős identitással és állampolgársággal bír, a szentek polgártársainak tudja magát.

Csak egyetlen egy egyetemes, azaz katolikus anyaszentegyház van. A római egyház katolikus elnevezése itt felekezeti megjelölés. Ugyanakkor az egyház történeti képződmény is, magán hordozva kora jellegzetességeit. A felekezetek, noha külön egyházként élnek, valójában mégis részei az egyetemes anyaszentegyháznak, az egyetlen Krisztus fősége alatt. Az utolsó évszázadokban megindult egy közeledési mozgalom. Egyre inkább felismerik az egyházak a közös missziói feladatot.

Az agresszió nem lehet része a keresztyén világnak sem egymás felé, sem más vallások felé. Azt jelenti ez, hogy bár ragaszkodunk az evangéliumi kijelentés szerint a keresztyénség abszolút érvényéhez, de ez nem jelent kizárólagossági igényt. Ebből a hitből születnek korunk mártírjai, akik százezer számra készek a vértanúságra és minden szenvedésre a Krisztus nevéért.

Testvérgyülekezeteink

Mezőpanit

Mezőpanit

Fancsika

Fancsika
logo
  • Budapest-Budafoki Református Egyházközség
  • 1221 Budapest, Demjén István u. 2. (volt Kárpitos utca)
  • Telefon: + 36 30 165 9633
  • E-mail: budapest-budafok@reformatus.hu
  • Bankszámlaszám: OTP Nyrt. 11722003-20023663
Made with +
Legutóbbi frissítés: 2024. február 15.