Rólunk

Küldetésünk

A gyülekezetünk só és világosság kíván lenni Budafokon, ahová Isten helyezte. Bizonyságtételének tartalma a Krisztusban kapott üdvösség hirdetése, megtapasztalva, hogy növekedése nem öncélú, hanem a Szentlélek hívta szolgálatra. A gyülekezet szeretetközösségben, a „Familia Dei” lelkületével szolgál, mind a gyülekezet tagjai mind az intézményeit igénybevevő családok között.

Egyház

Az egyházról sokat beszélnek, olykor negatív felhanggal is, de fontos dolog lenne, hogy arra figyeljünk, amit az egyház önmagáról mond. Az egyház társadalmi képződmény is és egyszerre a hit tárgya is. Az egyházról való gondolkodásunk forrása a Szentírás és a hitvallásos irataink. Ezek a Heidelbergi Káté (HK) és a II. Helvét Hitvallás (II.H.H.). A HK így mondja: az Úr Jézus Krisztus választja ki az egész emberi nemzetségből az ő gyülekezetét, és azt oltalmazza és megóvja. Én pedig hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és az is maradok. Tehát az egyház a világból elhívottak serege, akik az Ige és a Szentlélek munkája által megismerték Isten szeretetét és kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban. Ő pedig az egyházban, gyülekezetben, közösségben szereti magát kijelenteni az övéinek.

Lehet egyedül is hitre jutni, de tartósan megmaradni nem. A hitre jutott ember állampolgára a hazájának, de kettős identitással és állampolgársággal bír, a szentek polgártársainak tudja magát.

Csak egyetlen egy egyetemes, azaz katolikus anyaszentegyház van. A római egyház katolikus elnevezése itt felekezeti megjelölés. Ugyanakkor az egyház történeti képződmény is, magán hordozva kora jellegzetességeit. A felekezetek, noha külön egyházként élnek, valójában mégis részei az egyetemes anyaszentegyháznak, az egyetlen Krisztus fősége alatt. Az utolsó évszázadokban megindult egy közeledési mozgalom. Egyre inkább felismerik az egyházak a közös missziói feladatot.

Az agresszió nem lehet része a keresztyén világnak sem egymás felé, sem más vallások felé. Azt jelenti ez, hogy bár ragaszkodunk az evangéliumi kijelentés szerint a keresztyénség abszolút érvényéhez, de ez nem jelent kizárólagossági igényt. Ebből a hitből születnek korunk mártírjai, akik százezer számra készek a vértanúságra és minden szenvedésre a Krisztus nevéért.

Múlt

Ha a gyülekezet múltja érdekel, a korábbi lelkészeiről és az elmúlt időkről szeretnél olvasni. Kattints az alábbi linkre!

Múlt

Jelen

Ha a gyülekezet mindennapjai, a gyülekezet szervezeti felépítése és szolgálóiról szeretnél informálódni. Kattints az alábbi linkre!

MindenkiLelkészekPresbiterekHitoktatókMunkatársak

Testvérgyülekezeteink

Mezőpanit

Mezőpanit

Fancsika

Fancsika
logo
  • Budapest-Budafoki Református Egyházközség
  • 1221 Budapest, Demjén István u. 2. (volt Kárpitos utca)
  • Telefon: + 36 30 165 9633
  • E-mail: budapest-budafok@reformatus.hu
  • Bankszámlaszám: OTP Nyrt. 11722003-20023663
Made with +
Legutóbbi frissítés: 2023. december 3.