Lelkészek

Szász Lajos

Szász Lajos

Bemutatkozás

Szász Lajos, 1988-ban született Debrecenben, egy ötgyermekes lelkészcsalád negyedik fiaként. A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában érettségizett, ezután Budapesten előbb történészi, majd református lelkészi oklevelet szerzett. Tanulmányokat folytatott a bécsi és a lipcsei egyetemen, ezt követően pedig 2022-ben doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egyháztörténeti témából. 2015 óta szolgál a Budapest-Budafoki Református Egyházközségben, előbb segédlelkész, majd beosztott lelkész, 2018 ősze óta pedig a gyülekezet megválasztott lelkipásztora. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm. 9: 16.)"

Elérhetőségek

Szászné Lázár Eszter Csenge

Szászné Lázár Eszter Csenge

Bemutatkozás

Születésem óta kerületi lakos vagyok, szüleim és testvéreim is itt élnek, 2002-ben konfirmáltam a budafoki gyülekezetben. Még a nagypapám is ennek a gyülekezetnek volt tagja. Eredetileg kommunikáció- és médiatudomány szakon végeztem, és többek között a Kossuth Rádióban is dolgoztam, de 23 évesen beiratkoztam a teológiára, és ebben a döntésben Isten hívására való igent, és az Ő gondviselését és szeretetét érzem azóta is. Elvégeztem a csaladterápiás alapképzést, ami a szolgálatomban sokszor segít, hiszen főleg a családok, a nők, kismamák és a gyermekek között szolgálok. Nagyon szeretek zenélni, a dicsőítés szolgálatát is örömmel végzem. Öt éves korom óta hegedülök és több mint tíz éve gitározok a gyülekezeti ifjúsági zenekarban.Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy?

Elérhetőségek

Németh Tamás

Németh Tamás

Bemutatkozás

Németh Tamás vagyok, Kunszentmiklósról származom, a helybéli nyolcosztályos Baksay Sándor Református Gimnázium egykori tanulója. Valamikori gimis ifimben és az SDG közösségében való hitre jutás után Jézus Krisztus jelölte ki számomra azt a keskeny utat, amelyen lelkipásztorként követhetem és szolgálhatom Őt. A budapesti teológián eltöltött éveim során (2007-2012) az Úr, mint gondos kertész, alaposan megnyeste életemet, igazított személyiségemen, hogy legyen erőm és hitem a szolgálatba beleállni. Teológus éveim közben többféle ifjúsági szolgálatban próbáltam ki magam, úgy mint mint a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmisszió majd egy évtizeden át való képviselete egészen a közelmúltig, vagy a Csillagpont egyes munkaágainak többszöri szervezése. A legnagyobb szolgálatot, vagyis a hivatalos lelkipásztori szolgálatot a budapesti Pozsonyi Úti gyülekezetben eltöltött négy esztendőben (2012-2016) kezdtem, majd a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam iskolalelkészként, mind a mai napig. Házas vagyok, Rebeka feleségem tanítónő, három kislány büszke és végtelenül boldog szülei vagyunk. A 2022-es esztendőtől kezdve a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség elnöki feladatait is ellátom. A következő években iskolalelkészi tapasztalataimat is felhasználva szeretném segíteni az SDG közösségét abban, hogy betölthesse evangéliumi, szellemi és kulturális misszióját a magyarországi református középiskolákban. Kamasz koromtól kezdve markáns, meghatározó Ige számomra a 2Korintus 9:12 mondata: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Nap mint nap átélem ennek az Igének erősítő hatását az életemen.

Elérhetőségek

Joó David Christopher

Joó David Christopher

Bemutatkozás

Férj, családapa, református lelkész.Miután az egyetemi évek alatt bekapcsolódtam, majd beleszerettem a szolgálatba, Isten kitartó hívására végül úgy döntöttem, hogy életem hátralevő részében lelkipásztorként szeretném Őt szolgálni. Irányt váltottam, és el is indultam ezen az úton, melyen már három éve gimnáziumi lelkészként járok. Meggyőződésem, hogy a fiataloknak is szüksége van Isten jó hírére, így örömmel dolgozom értük és közöttük, hogy megnyerjük és megtartsuk a jövő nemzedékét az evangéliumnak. Ehhez a látáshoz kapcsolódik a következő Ige, ami mostanában különösen is megszólított: „Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt.” (Mt 13,47)

Elérhetőségek

Papp-Tóth Viola

Papp-Tóth Viola

Bemutatkozás

Papp-Tóth Viola beosztott lelkész vagyok. A Bakony egyik csodaszép falujából, Csetényből származom, de már Budafokon érzem magam otthon. Itt élek a férjemmel és gyermekeimmel. A gyülekezetben 1996 óta szolgálok, hálás vagyok a közösségért, az emberekért, az együtt átélt csodákért, áldásokért. Hiszem, hogy Isten szereti az embert. Hiszem, hogy életünk az ő kezében van. Hiszem, hogy nem vagyunk egyedül. Hiszem, hogy az imádságnak ereje van. Egyik kedves igém a Bibliából: „Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (János első levele 4. 9)

Elérhetőségek

Jani Lívia

Jani Lívia

Bemutatkozás

Ki vagyok én? Az, akit Isten szeret, az, aki szereti Istent. Lelkipásztor, aki Budafokon beosztottként igyekszik őrizni, legeltetni a rábízott bárányokat/. Az, aki örömét leli abban, hogy követheti a fiatalok növekedését, akit nem riasztanak meg a fura kérdések, aki szívesen beszélget, még szívesebben hallgat. A reggeli kávé után már Lili, aki figyel rád, addig azonban se lát, se hall. Hitoktató, aki alkalmas és alkalmatlan időben is Istenre szeretne mutatni. Pesti, aki a nagyvárosban, mégis a pusztán túl nőtt fel, ahol megismerhette Istent, Aki mindent lát, és Aki elhívta őt. Küldött, aki igyekszik pontosan átadni az üzenetet, mert az fontosabb, mint a hírvivő. Vándor, aki szívesen fedezi fel a különféle utakat, emberekhez és erdő mélyén egyaránt. A sötétség kincseiben gyönyörködő, tágas téren álló, mert hiszi: „Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk.” (Zsolt 124,7)

Elérhetőségek

Szőgyényi-Kovács Henrietta

Szőgyényi-Kovács Henrietta

Bemutatkozás

Elérhetőségek