Programok

Istentisztelet

Gyülekezetünkben: vasárnap 10:00-kor a Budafoki Református Templomban gyűlünk össze istentiszteletre.

Az istentisztelet Isten dicsőítésének és magasztalásának közös alkalma a gyülekezet számára. (136. Zsoltár) Jézus már 2-3 ember közösségét is gyülekezetnek tekinti, és ígéretet ad, hogy ahol az Ő nevében együtt vannak, közöttük lesz (Máté 18,20). Az istentiszteletnek ez a hatalmas ajándéka. Az Ő jelenlétének tapasztalása nélkül nehéz, sőt lehetetlen tartósan keresztyén életet élni. Az istentisztelethez való igazodás egyben életformává is teszi a gyülekezetben való életet.

A református istentisztelet legfontosabb alkotóelemei: megszólító elemek, mint igeolvasás, igehirdetés, áldás, válaszoló elemek: imádság, ének, hálaáldozat (adakozás). Az úrvacsora egyre fontosabb része az istentiszteletnek, hasonló elemekkel. Budafokon minden hónap első vasárnapján van úrvacsora, a nagy ünnepeken kívül. Ezeknek az elemeknek minden református istentiszteleten meg kell lenniük. A református istentiszteleti rendtartás egységesen kötelező minden református gyülekezetre, de nem zárja ki sokféle értékes helyi sajátosság megtartását is.

Néhány gondolat a vasárnapi istentiszteletről:
Az istentisztelet a templomon kívül kezdődik, a reggeli készülésben és érkezésben. Jó dolog, ha elegendő időt adunk erre. (heti böjt az a fél óra, amivel korábban kelünk). A tisztes öltözet nyáron is fontos, mert az Úrral van találkozónk. A templomban pár perccel korábban érkezve csendesedjünk el egy rövid imával a szívünkben. Meg kell érkeznünk lélekben is az istentiszteletre (János 4,23-24). Az éneklésben feloldódunk és felemeljük szívünket. Közben figyeljünk református énekeink páratlan tartalmára is. Az első imádság legfontosabb üzenete, kérése a bűnbocsánat és megtisztulás, hogy alkalmasak legyünk az Isten Lelkének és Igéjének befogadására és a változásra. Ugyanolyan figyelemmel hallgassuk az igeolvasást, mint eledelt, amelyet az Úr számomra elkészített. Az igehirdetést egyféle módon érdemes hallgatni: mindez személyesen nekem szól. Fontos dolog a mindenkori szolgálattévőért imádkozni. Az igehirdetés tükröt tart elém, megítél, de annál nagyobb evangéliumot szól. Ennek örömével távozom az istentiszteletről.

Ajtónyitó istentisztelet

Ajtónyitó istentisztelet 2023 október 15

Felsős hittantábor

logo
  • Budapest-Budafoki Református Egyházközség
  • 1221 Budapest, Demjén István u. 2. (volt Kárpitos utca)
  • Telefon: + 36 30 165 9633
  • E-mail: budapest-budafok@reformatus.hu
  • Bankszámlaszám: OTP Nyrt. 11722003-20023663
Made with +
Legutóbbi frissítés: 2024. február 15.