Lelki növekedés éve 53. hét

2023/12/31

Köszönjük Gaál Tibor presbiter testvérünknek az igeolvasást. Heti imatéma javaslatunk: Adjunk hálát az elmúlt esztendő áldásaiért és imádkozzunk az új év szolgálataiért. Az éves népmozgalmi adatok:

Keresztelő Konfirmáció Esküvő Temetés 2021 42 24 (1 felnőtt) 10 33 2022 50 14 14 29 2023 50 40 (9) 7 21

Megjelent a Hírlevél. Köszönjük a szerkesztő, Cavalloni Gyöngyi presbiter munkáját és a szerzők hozzá- járulását.

Mind az óvodába, mind az iskolába jelentkező testvéreket kérjük, hogy töltsék ki időben a jelentkezési lapot, hogy ütemesen lehessen az egyeztetéseket folytatni a családokkal. A választói névjegyzékbe a konfirmált, az úrvacsorával rendszeresen élő és az egyházközséget anyagilag támogatók kerülnek be. Kérjük, hogy a befizetésekkor adják meg azok nevét és lakcímét, akikre az adott

befizetés vonatkozik! Az adakozásnál vegyük figyelembe, hogy a gyülekezeti tagok adományaiból fizet- jük a lelkészeket és tartjuk fenn a gyülekezeti infrastruktúrát. Ehhez sem állami, sem közegyházi támoga- tást nem kapunk! A névjegyzék tervezete a november 28-i állapot szerint megtekinthető a pénztárosi asz- talnál.

Köszönjük a tavalyi 1%-os rendelkezéseket. Kérjük, hogy jövőre is támogassák egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát! A január 1-től hivatalba lépő új presbitériumnak az első presbiteri gyűlés január 9-én lesz. Az iratterjesztésben kapható a Németh Géza református lelkész életéről és hatásáról szóló monográfia. Akit érdekel a XX. századi magyar történelem, annak érdemes elolvasni. Használatba vehető az új hangszigetelt szoba a templom karzaton. Mindenkinek boldog újévet kíván a presbitérium.

Németh Géza

Németh Géza

Vissza
logo
  • Budapest-Budafoki Református Egyházközség
  • 1221 Budapest, Demjén István u. 2. (volt Kárpitos utca)
  • Telefon: + 36 30 165 9633
  • E-mail: budapest-budafok@reformatus.hu
  • Bankszámlaszám: OTP Nyrt. 11722003-20023663
Made with +
Legutóbbi frissítés: 2024. február 15.